ECOCHEM ProfiČeský výrobek
Vítejte, přihlášení

(prázdný)

Basket


Nabídka produktůSOMAT 3x Action čistič myčky 250 ml

SOMAT 3x Action čistič myčky 250 ml

Nový Somat čistič myčky s trojím čisticím účinkem čistí důležité části myčky: odstraňuje vodní kámen, zbytky mastnoty a čistí filtr myčky - a tak se v průběhu času stará nejen o perfektní výsledky, ale zároveň tím prodlužuje i životnost myčky. Odstraňuje usazeniny i z těžko dostupných míst a dokonce jej lze použít i k čištění gumových těsnění. Myčku zanechá perfektně čistou.

Doporučení: používejte Somat čistič myčky pravidelně jednou za 1-2 měsíce.Bezpečnostní upozornění:     Varování

Standardní větou o nebezpečnosti:
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H315 Dráždí kůži.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
P305 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:
P351 Několik minut opatrně oplachujte vodou.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

Obj. číslo: 080289
Dostupnost Skladem Cena Objednávka
Ano

100 zboží na skladě


86,90 Kč bez DPH

ks balení:

Věrnostní program Za toto zboží nezískáte žádné věrnostní body.


Zpět Jdi do košíku