ECOCHEM ProfiČeský výrobek
Vítejte, přihlášení

(prázdný)

Basket


Nabídka produktůSOMAT 3x Action oplachovač 750 ml

SOMAT 3x Action oplachovač 750 ml
Nový Somat oplachovač s trojím účinkem díky obohacenému složení přináší brilantní lesk: skleničkám, nádobí, i myčce -  a zároveň napomáhá i rychlejšímu schnutí nádobí. Somat oplachovač na povrchu nádobí vytvoří  tzv. „lotosový efekt“, kdy kapky vody z povrchu snáze stečou a nádobí tak zůstává téměř bez vápenatých skvrn.

Somat Oplachovač se musí používat společně podobně jako sůl se standardními čisticími prostředky (např. Somat Standard). Jeho použití je doporučeno i při používání multifunkčních tablet (vše v jednom) při velmi tvrdé vodě (> 21° dH).

Bezpečnostní upozornění:     Varování

Standardní větou o nebezpečnosti:
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
EUH208 Obsahuje 5-chlor-2-methyl-2h-isothiazol-3-on; 2-methyl-2h-isothiazol-3-on. Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné brýle.
P305 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:
P351 Několik minut opatrně oplachujte vodou.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Obj. číslo: 080264
Dostupnost Skladem Cena Objednávka
Ano

100 zboží na skladě


80,00 Kč bez DPH

ks balení:

Věrnostní program Za toto zboží nezískáte žádné věrnostní body.


Zpět Jdi do košíku