ECOCHEM ProfiČeský výrobek
Vítejte, přihlášení

(prázdný)

Basket


Nabídka produktů

NÁHRADNÍ PLNĚNÍ - změny v legislativě od roku 2013

Vážení zákazníci,Náhradní plnění
Zaměstnáváme přes 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením. Garantujeme tedy všem zákazníkům své oprávnění poskytovat našim klientům náhradní plnění i v roce 2013. Rádi Vám zajistíme náhradní plnění v plném rozsahu. Od roku 2013 zákon uložil limity pro objem výrobků a služeb odebíraných při náhradním plnění. Zajistěte si proto dostatečný limit náhradního plnění včas.

Neumožňuje-li Vaše podníkání zaměstnávat osoby se ZP, řešení naleznete u nás. Zaručujeme dodávku výrobků a služeb v nejvyšší kvalitě k Vaší spokojenosti a pro úsporu nákladů Vašeho podnikání. Samozřejmostí je dodání potřebné dokumentace pro Úřad práce. Nechcete-li platit státu sankci, zvolte příjemnější a efektivnější cestu, kterou je odběr našich služeb a využití výhod pro náhradní plnění. 

Společnost ECOCHEM Profi s.r.o. je spolehlivým partnerem v oblastni náhradního plnění v souladu s platnou legislativou České republiky.

Kdo může poskytovat náhradní plnění?
Náhradní plnění mohou poskytovat pouze firmy, které zaměstnávají více jak 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami zdravotně znevýhodněnými. Tyto osoby se musí prokazatelně podílet na poskytnuté práci.

Změny a omezení v poskytování náhradního plnění:
Hlavní změnou je omezení výše možného poskytnutí náhradního plnění. Do konce loňského roku nebylo omezení stanoveno. Od 1. 1. 2012 je možné poskytnout náhradní plnění v max. výši 36 násobku hrubé měsíční mzdy tj. 854.136,-Kč bez DPH na přepočteného pracovníka. Například když má zaměstnavatel celkem 3 zaměstnance, přičemž dva zaměstnance zdravotně znevýhodněné, může za kalendářní rok poskytnout maximální plnění ve výši 1.708.272,- Kč a ne ve výši 10.000.000,- Kč, jako tomu bylo doposud. Dále je důležitá prokazatelnost činnosti.

Náhradní plnění 2012Náhradní plnění
Zaměstnáváte-li více než 25 zaměstnanců, je Vaší povinností dostát povinného podílu 4 % zaměstnanců se zdravotním postižením. V opačném případě musíte zaplatit nemalou sankci do státního rozpočtu. Praktickým řešením je pak náhradní plnění této povinnosti prostřednictvím odběru služeb od zaměstnavatelů s více než 50 % zaměstnanci se ZP. Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., který se týká zaměstnávání důchodců a občanů se ZPS, ukládá zaměstnavateli (včetně státních institucí) s více než 25 zaměstnanci povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Povinný podíl těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců je stanoven ve výši 4 %.Za nesplnění této povinnosti je zaměstnavatel povinen odvést do státního rozpočtu za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by měl zaměstnávat, ročně 2,5 násobek průměrné mzdy.

Snadné řešení - náhradní plnění
Náhradní plnění nabízí společnost ECOCHEM Profi s.r.o. po celé ČR v rámci komplexních dodávek úklidových a čistících prostředků, služeb Interních auditů a zpracování systémů HACCP. Dává tím svým zákazníkům možnost splnit si zákonnou povinnost zaměstnavatelů s více než 25 zaměstnanci. V případě, že sami nezaměstnáváte potřebný počet zaměstnanců se zdravotním postižením, můžete tuto povinnost splnit odebráním výrobků nebo služeb od organizací zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením, např. od naší společnosti.
Příklad:

V případě, že zaměstnáváte 25 osob, musíte buď:
                • zaměstnat jednoho pracovníka se zdravotním postižením, nebo
                • odebrat zboží či služby od organizace, která může poskytovat náhradní plnění, nebo
                • odvést do státního rozpočtu 61 020 Kč (za rok 2012) za každou nezaměstnanou OZP.

Náhradní plnění nejen v roce 2012
Pokud nezaměstnáváte dostatečný počet OZP, naše společnost Vám pomůže situaci vyřešit a poskytne Vám náhradní plnění v roce 2012 a také v následujících letech.
Náhradní plnění 2012 - vzorový výpočet:
Počet zaměstnanců 200
Povinný podíl zaměstnaných OZP 0,04
Povinný podíl zaměstnaných OZP v přepočtu na celkový počet 8
Průměrná měsíční mzda v Kč v roce 2012 24 408 Kč
V případě, že firma nevyužívá náhradní plnění a nesplní povinný podíl při zaměstnávání OZP, je povinna zaplatit za jednoho zaměstnance 2,5 x 24 408 = 61 020 Kč. V případě nesplnění je společnost povinna zaplatit v přepočtu na celkový počet zaměstnanců OZP 8 x 61 020 = 488 160 Kč. V případě, že firma náhradní plnění využívá, je roční odběr služeb sedminásobkem průměrné měsíční mzdy za jednoho zaměstnance 7 x 24 408 = 170 856 Kč. V přepočtu na celkový počet zaměstnanců OZP se jedná o roční odběr služeb v hodnotě celkem 8 x 170 856 = 1 366 848 Kč

Jak se zneužívá náhradní plnění?
1. 1. 2012 vstoupila v platnost novelizace zákona o zaměstnanosti. Jedním z důvodu změn byl nárůst zneužívání poskytování náhradního plnění formou tzv. „přefakturace“. Přefakturace znamená propůjčení výhod, které zaměstnavatelům s více než 50 % osob se zdravotním postižením poskytuje stát.

Přefakturace není legální a firmy uvádějí své klienty v omyl. Tyto firmy nabízejí svým klientům svůj sortiment, ale fakturují je dle smlouvy o spolupráci jiné společnosti, která podmínky o zaměstnávání OZP, osob zdravotně postižených, a zaměstnávání důchodců splňuje.

Jak se náhradní plnění zneužívá v praxi?
Zákazník odebere např. mýdlo od firmy, která nezaměstnává osoby se zdravotním postižením z více jak 50 %, a proto nesplňuje podmínky pro poskytování náhradního plnění. Tato firma svému klientovi mýdlo dodá, ale na dodacím listě a faktuře bude uvedená jiná firma, která se výrobou mýdla nezabývá, ale podmínky o zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných splňuje. Současně si přirazí svojí marži xx %.

Co nastane?
Problém však nastává při kontrole z Úřadu práce. Obě firmy dostanou penalizaci formou pokuty řádově ve statisících a Úřad práce označí tento způsob poskytování náhradního plnění za neplatný. Úřad práce v danou chvíli nebere v potaz, že již pů roku čerpáte neplatně náhradní plnění a Vy jako zákazník máte odebrané zboží již v plné zákonné povinosti náhradního plnění. Pro Váši společnosti je tedy vysoké riziko že  odvedete pokutu a ještě povinný zákonný podíl státu.