ECOCHEM ProfiČeský výrobek

Historie společnostiChemické produkty ECOCHEM Profi s.r.o.

Tradice naší společnosti sahá do dubna roku 1999, kdy coby fyzická osoba začala realizovat dodávky základních chemických prostředků pro gastronomii.  Postupným rozšiřováním své činnosti se rozšířilo i spektrum dodávaných chemických produktů a služeb. Hlavním zaměřením bylo programové vybavení hotelů, penzionů a gastroprovozů. 

S cílem komplexního uspokojení našich klientů byla v roce 2004 rozšířena oblast působení naší společnosti i na další provozy. Byly zavedeny nové stadardy chemických produktů a po jejich vývoji byly uvolněny do prodeje. Rozšíření výroby směřovalo do oblasti kacelářského úklidu, potřeby fitnesscenter, sportovních zařízení a společenských hal. Postupným ukončováním vývoje chemických prostředků byly do prodeje uvolněny i produkty pro výrobní prostory s mazivy rostlinných či minerálních olejů, autodílen, dopravních firem a zařízení pro porážku a zpracování dobytka.

Chemické produkty ECOCHEM Profi.czDodávky chemických produktů ČESKÉHO VÝROBCE jsou realizovány systémem VÝROBCE - ZÁKAZNÍK,  to se promítá ve velmi přiznivých cenách

Nedílnou součástí naší činnosti je provádění praktické prezentace, proškolení personálu, zpracování úklidových plánů a dalších konzultací s cílem racionálního a efektivního využití biologicky odbouratelných přípravků v procesu odstranění nečistot v prostředí různých charakterů, zajištění provozu apod. 

Každoročně dochází k vývoji nových prostředků (FAQ - nejčastější otázky), proto je samozřejmostí naší činnosti pravidelné seznamování s jejich efektivním využitím a tím zvyšovat i Vaši efektivnost na tomto úseku. Velký důraz je kladen na ozdravnost životního prostřední pro současnost i pro další generace.Chemické produkty ECOCHEM Profi s.r.o.

Firma ECOCHEM Profi rozšířila  v roce 2009 pole své působnosti do oblasti legislativní. Kromě dodávky veškeré úklidové chemie a příslušenství zajišťujeme našim zákazníkům v souladu s platnou legislativou zavedení systému kritických bodů HACCP, provedení interního auditu systému HACCP a školení zaměstnanců ve smyslu požadavku zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.

V roce 2012 se transformovala původní fyzická osoba do osoby právnické. Proto v letošním roce naleznete přídavek obchodního jména s.r.o. Od letošního roku jsme v rámci rozšíření naší produktové řady navázali spolupráci s firmou Alfachem, s. r. o. a stali jsme se jejím zástupcem v kraji Vysočina.