ECOCHEM ProfiČeský výrobek

REKLAMAČNÍ ŘÁD

1.      Reklamace a záruka zboží, odstoupení od smlouvy

Reklamační řád internetového obchodu www.ecochemprofi.cz obsahuje informace potřebné při uplatňování Vaší reklamace zboží nakoupeného v našem obchodě. Reklamační řád určuje podmínky prodeje a upřesňuje podmínky a povinnosti prodávajícího (dále jen "provozovatel") a kupujícího (dále jen "zákazník").

2.      Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník (v platném znění) a zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (v platném znění) a vztahuje se na zboží zakoupené zákazníkem v internetovém obchodě www.ecochemprofi.cz (dále jen zboží).
Provozovatelem je firma ECOCHEM PROFI, s. r. o., se sídlem Pražská sídl. 2425/9b, 669 02 Znojmo, IČO: 24305847, DIČ:CZ24305847, zákazníkem je subjekt, který s provozovatelem uzavřel smlouvu o koupi zboží.

3.      Záruční podmínky

V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím některého ze smluvních přepravců prodávajícího je kupující povinen zkontrolovat, zda zboží nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud ano, je kupující povinen zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího zboží.

Zákazníkovi však nadále zůstává nárok na poskytnutí řádného plnění od provozovatele či případně možnost stornovat objednávku zboží.

Vyskytnou-li se po převzetí zboží zákazníkem v záruční době vady zboží, je oprávněn uplatnit vůči provozovateli reklamaci vady.

Délka záruční doby činí 24 měsíců, u potravinářského zboží 8 dní, u prodeje krmiv 3 týdny, pokud zákon nestanoví jinak. Tato záruční doba vždy běží od převzetí zboží zákazníkem.

Zákazník uplatní reklamaci poštou nebo osobně na adresu:

ECOCHEM Profi, s. r. o., Brněnská 71, 586 01 Jihlava
ECOCHEM Profi, s. r. o., Pražská sídl. 9b, 669 02  Znojmo 

Každá reklamace musí obsahovat:

  • číslo objednávky,
  • popis zjištěných závad, včetně toho, jak se projevují,
  • kopii faktury, dokladu o zaplacení.

Provozovatel rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí o tom zákazníka elektronickou poštou, pokud se se zákazníkem nedohodne jinak.

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se provozovatel se zákazníkem nedohodne na jiném řešení. 
Provozovatel neodpovídá za opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním po jeho převzetí zákazníkem a za vady způsobené špatnou manipulací se zbožím a jeho neodborným používáním ze strany zákazníka.

Zde naleznete reklamační řád ve formátu PDF.