ECOCHEM ProfiČeský výrobek

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Všeobecné obchodní podmínky prodávajícího popisují běžnou obchodní spolupráci mezi prodávajícím a kupujícím a aplikují se na všechny vztahy, ve kterých bylo na ně odkázáno.Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.ecochemprofi.cz

 1.      Všeobecná ustanovení

Zákazník provedením závazné objednávky potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s Obchodními podmínkami pro dodání chemických produktů a drogerie tak, jak je určil prodávající.

Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné.

2.      Objednání zboží a služeb

Nabízíme Vám otevírací dobu 24 hodin denně pro nakupování v našem internetovém obchodě přímo z Vašeho domova.

Vybrané zboží můžete objednat pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu nebo písemně na naší adrese.

Předmětem smlouvy je zboží uvedené v kupní smlouvě - objednávce. Informace o rozměrech, váze a další údaje jsou uvedeny u popisu výrobků na našich stránkách, v katalozích, prospektech nebo dalších tiskovinách.

Internetový obchod www.ecochemprofi.cz se zavazuje, že svým zákazníkům dodá zboží v neporušeném stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží dle předpisů a nařízení platných na území České republiky.

Elektronická objednávka nabývá platnosti okamžikem, kdy jsou vyplněny všechny vyžadované údaje uvedené v objednávkovém formuláři. Tato objednávka se stává návrhem kupní smlouvy. Formálním potvrzením této smlouvy kupujícím je uzavřena kupní smlouva, která je naplněna dodáním zboží na adresu uvedenou kupujícím.

V některých případech si prodejce vyhrazuje osobní nebo telefonické ověření objednávky, zvláště v případech, kdy je cena za  zboží vyšší než obvyklá. V takových případech může být požadována záloha.

3.      Potvrzení objednávky

Objednávka učiněná zákazníkem v e-shopu je přijata do 24 hodin od podání a následně  je kupujícímu zaslán potvrzující e-mail. V den, kdy je zboží expedováno, je o této skutečnosti kupující informován. V případě, že k odeslání zboží z nějakého důvodu nedojde, bude zákazník neprodleně kontaktován správcem e-shopu.

4.      Zrušení objednávky

Zákazník má právo zrušit objednávku do 24 hodin od podání bez udání důvodu. Učinit tak může telefonicky nebo e-mailem. Při zrušení objednávky je třeba uvést jméno, e-mail, ze kterého byla  objednávka učiněna.

Provozovatel e-shopu je oprávněn jednostranně zrušit elektronickou objednávku zejména v těchto případech:

  • vyprodání zboží na skladě,
  • chybně zadaná cena u produktu,
  • technický problém aplikace.

5.      Právo na odstoupení od smlouvy

Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy podle § 53 odst. 6 občanského zákoníku do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, zboží může vrátit jen takové, které nelze otevřít a které je v uzavřeném ochranném obalu. Vrácené zboží musí být nepoškozené a kompletní, včetně případné dokumentace či návodu, bez známek užívání nebo opotřebení. Zákazník je musí poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum, kdy provozovateli dojde projev vůle zákazníka spočívající v odstoupení od smlouvy).

Tento bod se podle §53 odst. 7 občanského zákoníku netýká zboží upraveného podle přání nebo potřeb zákazníka.

Po obdržení vráceného zboží provozovatel obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku zaplacené ceny zboží způsobem, který si oba účastníci dohodnou. Poplatky za poštovné, balné apod. se nevrací. Před případným vrácením zboží prosíme zákazníky, aby kontaktovali provozovatele na e-mailové adrese: info@ecochemprofi.cz.

6.       Balné a poštovné

Objednané zboží je zasíláno dle zákazníkem vybraného způsobu dopravy.
Zákazník musí zásilku překontrolovat ihned při převzetí a v případě poškození uplatnit reklamaci okamžitě na poště (či u doručovatele).

7.      Dodací lhůta

Dodací lhůta zboží zakoupeného v našem e-shopu je od 2 - 30 dnů, není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude skladem, je o této skutečnosti kupující neprodleně informován.

8.      Smluvní pokuty za nevyzvednuté zásilky

Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb.) dle našich obchodních podmínek. Zákazníci, kteří si objednají zboží a nezaplatí objednávku, případně si následně nevyzvednou expedovanou zásilku na dobírku, budou zveřejněni v registru dlužníků a bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta) ve výši 1.000,- Kč. Odesláním objednávky souhlasí zákazník s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Objednávku může stornovat do 24 hodin od objednání.

Česká pošta doručuje zboží obvykle již druhý den. Úložní doba balíčku je pouze 7 dní. Poté se balíček vrátí zpět. Za opakované poslání balíčku se cena navyšuje o plnou výši poštovného.

9.       Reklamace a záruka

Případné reklamace jsou posuzovány individuálně. Kupující je povinen případné vady a poškození ohlásit prodávajícímu ihned po převzetí zboží. Za poškození způsobená přepravcem e-shop nezodpovídá.
Na veškeré zboží je poskytována záruční doba.

Na co se záruka nevztahuje:

a)      závady vzniklé běžným opotřebením,
b)      závady vzniklé nesprávným použitím výrobku.

Postup při reklamaci:

a)      informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem nebo písemně,
b)      zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na adresu e-shopu,
c)       do zásilky uveďte důvod reklamace a vaši adresu,
d)      přiložte doklad o koupi reklamovaného zboží v našem obchodě.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího převzetí naší firmou.

10.  Ochrana dat

Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů a o nákupech zákazníka. Naše firma respektuje zákon na ochranu osobních údajů, neposkytujeme žádné informace třetím osobám.

Aktuální znění všeobecných obchodních podmínek ve formátu PDF.