ECOCHEM ProfiČeský výrobek

Certifikáty chemických produktů Ekologicky šetrný výrobek

Chemické produkty společnosti ECOCHEM Profi s.r.o. i produkty našich smluvních dodavatelů, kteří  pro naši společnost vyrábí úklidové a dezinfekční prostředky, disponují celou řadou certifikátů, které garantují původ, šetrnost k životnímu prostředí i splnění přísných norem, požadovaných legislativou EU.

 

Český výrobek
Nadační fond ČESKÝ VÝROBEK (NFČV) podporuje české výrobky již od roku 1994.
Nadační fond ČESKÝ VÝROBEK (NFČV) je neziskovou organizací, který dle svého statutu všechny své příjmy používá pouze k propagaci výrobků označených značkou ČESKÝ VÝROBEK.)

český výrobek

čeký výrobek

 

Systém EKO-KOM
Autorizovaná obalová společnost EKO‑KOM byla před třinácti lety založena průmyslovými podniky vyrábějícími balené zboží. Tato nezisková akciová společnost vytvořila a efektivně provozuje celorepublikový systém, který zajišťuje třídění, recyklaci a využití obalového odpadu na kvalitní evropské úrovni. Pro celý komplex souboru činností zajišťovaných společností se ujal název „Systém EKO‑KOM". Tento systém, založený na spolupráci průmyslových podniků, měst a obcí, zajišťuje, aby odpady z použitých obalů byly spotřebitelem vytříděny, svezeny sběrovou technikou, dotříděny a konečně využity jako druhotná surovina nebo případně jako zdroj energie.

eko-kom

ekokom

 


 Prohlášení o ekologické nezávadnosti čisticích a úklidových přípravků
Prohlášení odpovídá NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek.

ekologicky šetrný prostředek

ekologická šetrnost

Akreditovaný zkušební protokol laboratoře.
Certifikační značky udělené na základě certifikátu ITC informují o zvýšené bezpečnosti a kvalitě výrobků, výrobních procesů a služeb.

certifikace                 certifikace