ECOCHEM ProfiČeský výrobek


Nabídka produktů

 Interní audit

Interní audit

Interní audit

Ne každý provozovatel potravinářského podniku je schopen zhodnotit situaci ve vlastní provozovně kriticky, a proto je jako nedílná součást provozování a udržování systému HACCP stanovena závazná povinnost jeho ověřování.

Tato povinnost vychází z požadavku nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 852/2004 (kapitola II., článek 5, písm. f) o hygieně potravin, které požaduje pravidelné ověřování, jak jsou dodržovány zásady HACCP a na jejich základě přijatá opatření. Jedná se o nezávislé hodnocení systému kritických bodů, které je prováděno zcela nezávislou osobou či firmou, která nemá žádnou vazbu na daný provoz. Audit provádí odborně způsobilá osoba (interní auditor), která posoudí situaci v provozu i úplnost a správnost dokumentace k systému HACCP.
Naše společnost provede interní audit ve Vaší provozovně, protokol o provedeném auditu Vám předáme na místě, případně Vám bude zaslán poštou.


Interní audit, HACCPPrůběh auditu:

1. kontrola provozu z pohledu splnění hygienických požadavků daných platnou legislativou,
 2. kontrola funkčnosti a aktuálnosti kritických bodů stanovených v příručce HACCP,
3. kontrola vyplňování příslušných protokolů,
4.kontrola realizace případných nápravných opatření a ověřovacích postupů,
 5. závěrečné hodnocení, včetně případného popisu neshod.


Interní audit provádíme v časovém plánu dle potřeb zákazníka. Plně respektujeme potřeby daného provozu. Audit i školení zaměstnanců  přizpůsobíme i směnovému provozu tak, aby byla zaručena kontinuita dané provozovny.
Interní audit, HACCP
 V průběhu interního auditu jsou Vaši zaměstnaci seznámeni s novinkami v oblasti hygieny a nových předpisů. Úkolem naší společnosti je na základě získaných informací seznámit zákazníka s novými předpisy a uvést je do praxe. Při pravidelných intervalech interních auditů budete mít jistotu, že Vaše dokumentace je plně v souladu s právními předpisy ČR. Staňte se naším zákazníkem a problémy s legislativou pusťte z hlavy. Rádi Vám nabídneme i službu zastupování před orgány státní správy. Samozřejmostí je i asistence a konzultace k dané problematice. Víte, že jen u nás máte možnost provedení interního auditu ZDARMA ?


Využijte našeho věrnostního programu. Díky tomuto programu můžete využívat celé řady našich služeb zcela ZDARMA. Věrnostní program je koncipován tak, aby každý odběratel chemických produktů naší společnosti měl co nejsnazší orientaci a zároveň minimální starosti s legislativou v ČR. Více informací naleznete v sekci "HYGIENA" v položce ceník služeb.