ECOCHEM ProfiČeský výrobek


Nabídka produktů

 Systém kritických bodů HACCP

Systém kritických bodů HACCP

Systém kritických bodů HACCP

Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů (Hazard Analysis and Critical Control Points, HACCP) ve výrobě potravin je jeden ze základních nástrojů jak účinně předcházet rizikům ohrožujícím bezpečnost potravin.

Systém HACCP byl vyvinut pro Americký úřad pro kosmonautiku (NASA) v šedesátých letech. Pomocí tohoto systému se vyráběly maximálně bezpečné potraviny pro kosmonauty. V sedmdesátých letech se HACCP pomalu rozšiřoval do některých zpracovatelských potravinářských podniků a v roce 1985 doznal širšího využití v potravinářském průmyslu, když ho Mezinárodní komise pro mikrobiologické specifikace potravin (ICMSF) doporučila pro kontrolu mikrobiologických rizik v potravinářském průmyslu. Postupně se systém rozšířil do Kanady, Austrálie a později i do Evropy.
HACCPHACCP
       H - Hazard
       A - Analysis and
       C - Critical
       C - Control
       P - Points


Vytvoření a zavedení systému HACCP je vyžadováno povinně u všech výrobců potravin na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin. Tento systém je určen pro všechny potravinářské podniky zajišťující výrobu, zpracování a distribuci potravin a také pro podniky, které svými produkty do potravinového řetězce vstupují (zemědělství, výroba obalů, apod.).

Hlavní důvody zavedení systému HACCP:

1. jednoznačná identifikace a kontrola rizika zdravotní nezávadnosti potravin
    - minimalizace možnosti výskytu zdravotně závadných potravin
2. splnění legislativních požadavků na výrobce potravin
3. zvýšení důvěry veřejnosti a státních kontrolních orgánů
4. zachování kvality a zdravotní nezávadnosti potravinářských výrobků

Tvorba systému HACCP vychází ze znalostí:

1. rizik výrobního systému
2. rizik výrobků (složení, opracování)
3. rizik při zacházení s výrobkem (prodej, distribuce, konzument)HACCP v gastronomii

Systém HACCP obsahuje tyto základní principy:

1. provedení analýzy nebezpečí
2. stanovení kritických bodů
3. stanovení znaků a kritických mezí v kritických bodech
4. vymezení systému sledování v kritických bodech
5. stanovení nápravných opatření pro každý kritický bod
6. zavedení ověřovacích postupů

Jak vypracovat správný a kvalitní HACCP:

1. vstupní analýza provozu
2. stanovení kontrolních a kritických bodů
3. vypracování příručky HACCP a souvisejících protokolů
4. provedení zaškolení zaměstnanců


 Rádi Vám zpracujeme kompletní dokumentaci HACCP včetně všech příloh a protokolů v souladu s platnou legislativou. Samozřejmostí je i asistence a konzultace k dané problematice. Jen u nás máte možnost správy a vytvoření dokumentace ZDARMA.


Využijte našeho věrnostního programu. Díky tomuto programu můžete využívat celé řady našich služeb zcela ZDARMA. Věrnostní program je koncipován tak, aby každý odběratel chemických produktů naší společnosti měl co nejsnazší orientaci a zároveň minimální starosti s legislativou v ČR. Více informací naleznete v sekci "HYGIENA" v položce ceník služeb.