ECOCHEM ProfiČeský výrobek


Nabídka produktů

 Legislativa v potravinářství

Legislativa v potravinářství

Legislativa v potravinářství

Vážení zákazníci,

jsme si vědomi, že legislativa v České republice je pro orientaci velice složitá. Na této www stránce se Vám pokusíme s touto problematikou pomoci. Níže uvedené www odkazy se zabývají vždy uceleným rámcem určité skupiny problematiky. Je potřeba si tedy projít dotyčné kategorie a vždy hledat v zákoně, kterého se Váš dotaz týká. Pokud v níže uvedených zákonech a vyhláškách odpověď nenaleznete, můžete se obrátit přímo na odkazy státních organizací uvedených v zápatí této www stránky. 

Přímé odkazy (externí zdroje):

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) o obecných požadavcích a zásadách potravinového práva.Nařízení č.: 178/2002
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) o hygieně potravin.Nařízení č.: 852/ 2004
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) o zvláštních pravidlech pro potraviny živočišného původuNařízení č.: 853/2004
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) o zvláštníc pravidlech pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě.Nařízení č.: 854/2004
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat.Nařízení č.: 882/2004
Nařízení komise (ES) o sledování teplot v přepravních prostředcích, úložných a skladovacích prostorech pro hlubocezmrazené potraviny určené k lidské spotřebě.Nařízení č.: 37/2005
Nařízení komise (ES) o mikrobiologických kritériích pro potraviny.Nařízení č: 2073/2005
Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu.Vyhláška č.137/1998 Sb.
Nařízení vlády podmínek ochrany zdraví při práciNařízení č. 361/2007 Sb.
Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibracíNařízení č. 148/2006 Sb.
Zákon o potravinách a tabákových výrobcíchZákon č. 110/1997 Sb.
Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky,alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonůve znění zákonů č. 225/2006 Sb., č. 274/2008 Sb., č. 305/2009 Sb. a č. 375/2011 SbZákon č. 379/2005 Sb.
Zákon o ochraně veřejného zdraví.Zákon č. 258/2000 Sb.
Vyhláška ministerstva zdravotnictví o rozsahu znalostí a dalších podmínek k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví.Vyhláška č. 490/2000 Sb.
Vyhláška o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadáchosobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.Vyhláška č. 137/2004 Sb.

Státní orgány ČR:

Ministerstvo zdravotnictví ČRRozvoj venkovaHygienická stanice Praha
Ministerstvo zemědělství ČREvropská komiseStátní zemědělská a potravinářská inspekce
Poslanecká sněmovna ČRČOIStátní úřad inspekce práce
Národní lékařská knihovnaMinisterstvo průmyslu a obchodu ČRStátní správa


Využijte našeho věrnostního programu. Díky tomuto programu můžete využívat celé řady našich služeb zcela ZDARMA. Věrnostní program je koncipován tak, aby každý odběratel chemických produktů naší společnosti měl co nejsnazší orientaci a zároveň minimální starosti s legislativou v ČR. Více informací naleznete v sekci "HYGIENA" v položce ceník služeb.