ECOCHEM ProfiČeský výrobek


Nabídka produktů

 Sanitační řád

Sanitační řád

Sanitační řád

Sanitační řád se vypracovává v souladu se zněním zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 Sb.  o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.
Sanitační řád Vám zpracujeme dle platné legislativy na míru Vaší provozovny.


sanitační řádZákladní osnova sanitačního řádu:
 1. způsob sanitace jednotlivých výrobních prostor a zařízení
 2. seznam čistících a dezinfekčních prostředků schválených pro používání v potravinářství
3. bezpečnostní listy
4. koncentrace a způsob přípravy roztoků nebo směsí


Při tvorbě sanitačního řádu se dle základní osnovy zaměřujeme na následující body:

a) způsob a postupy čištění a dezinfekce provozních prostorů a výrobních zařízení, používané čisticí a dezinfekční prostředky
b) způsob a postupy hubení škůdců (dezinsekce a deratizace), používané dezinsekční a deratizační prostředky sanitační řád
c) věcný a časový plán provádění dezinfekčních, dezinsekčních a deratizačních činností včetně situačního náčrtu míst určených k pokládání nástrah, způsoby vyhodnocování účinnosti jednotlivých akcí, postupů a prostředků
d) osoby odpovědné za organizaci a provádění čištění, dezinfekce dezinsekce a deratizace, event. smluvní zajištění výkonu těchto činností,
e) vedení dokumentace o provedené dezinfekci, dezinsekci a deratizaci
f) způsob uskladňování čisticích, dezinfekčních, dezinsekčních a deratizačních prostředků


Sanitační řád Vašeho provozu zpracujeme rychle, korektně a v souladu s aktuální legislativou. Budeme potěšeni, stanete-li se  dalším spokojeným zákazníkem. Stačí objednat a o vše už se postaráme.
V kombinace s odběrem chemických prostředků Vám rádi zpracujeme sanitační řád ZDARMA  !!!


Využijte našeho věrnostního programu. Díky tomuto programu můžete využívat celé řady našich služeb zcela ZDARMA. Věrnostní program je koncipován tak, aby každý odběratel chemických produktů naší společnosti měl co nejsnazší orientaci a zároveň minimální starosti s legislativou v ČR. Více informací naleznete v sekci "HYGIENA" v položce ceník služeb.