ECOCHEM ProfiČeský výrobek


Nabídka produktů

 Provozní řád

Provozní řád

Provozní řád

Provozní řád se vypracovává v souladu se zněním zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 Sb.  o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách hygieny při činnostech epidemiologicky závažných. Provozní řád Vám zpracujeme dle platné legislativy na míru Vaší provozovny.


Provozní řád spadá do tzv. kategorie vnitřních předpisů. Vnitřní předpis (interní normativní akt) je neveřejný předpis (zveřejnění ovšem může být přípustné), kterým právnická osoba nebo fyzická osoba ať už veřejnoprávní, nebo soukromoprávní upravuje práva a povinnosti svých pracovníků, členů, zaměstnanců či zásProvozní řádtupců v rámci své působnosti. Některé vnitřní předpisy musí právnická osoba vydat povinně na základě zákona a zákony ukládají povinnost (povinnost se vztahuje i k provoznímu řádu) se jimi řídit nebo zněním vnitřních předpisů podmiňují některé právní vztahy. Vnitřní předpis může vydat jen k tomu oprávněný orgán právnické nebo fyzické osoby a z předpisu by mělo být zřejmé, který orgán a na základě jakého zmocnění jej vProvozní řádydal.


Základní osnova provozního řádu:

1. provozní údaje
2. správná výrobní a hygienická praxe (legislativa)
3. dezinfekce
4. desinsekce
5. deratizace
6. nakládání s odpady


Provozní řád Vašeho provozu zpracujeme rychle, korektně a v souladu s aktuální legislativou. Vždy příhlížeme k potřebám  zadavatele. Nejsme teoretici, ale vždy se snažíme přistupovat k dané problematice z pohledu praktických možností provozu. Budeme potěšeni, stanete-li se  dalším spokojeným zákazníkem. Stačí objednat a o vše už se postaráme.
Využijte možnosti nechat si zpracovat provozní řád ZDARMA  !!!


Využijte našeho věrnostního programu. Díky tomuto programu můžete využívat celé řady našich služeb zcela ZDARMA. Věrnostní program je koncipován tak, aby každý odběratel chemických produktů naší společnosti měl co nejsnazší orientaci a zároveň minimální starosti s legislativou v ČR. Více informací naleznete v sekci "HYGIENA" v položce ceník služeb.