ECOCHEM ProfiČeský výrobek


Nabídka produktů

 Školení zaměstnanců

Školení zaměstnanců

Školení zaměstnanců

Školení zaměstnanců je prováděno ve smyslu požadavku zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v pozdějším znění vyhl. č. 490/2000 Sb. Podle české a evropské legislativy všichni pracovníci, kteří manipulují s potravinami (pokrmy), vykonávají činnost epidemiologicky závažnou. Frekvence školení je doporučována 1x ročně. Náplní školení je seznámit zaměstnance se základními hygienickými požadavky na osoby pracující ve stravovacích službách.
Školení zaměstnanců provedeme přímo ve Vaší provozovně. Na základě absolvovaného školení obdrží každý zaměstnanec potvrzení o obsolvování, které se předkládá dozorovému orgánu.


Náplň školení zaměstnanců:

1. požadavky na zdravotní stav pracovníků a povinnosti pracovníků činných v potravinářství
2. zásady osobní hygienyŠkolení personálu v gastronomii
3. zásady sanitace
4.hlavní provozně-hygienické zásady pro potraviny při:
                                  a) přejímce potravin
                                  b) manipulaci s potravinami
                                  c) skladování potravin
                                  d) vystavování potravin
                                  e) prodeji potravin
                                  f) likvidaci odpadu
5. alimentární nákazy


     Pokud se Vám naše služba Školení zaměstnanců líbí, budeme potěšeni, stanete-li se 
          dalším spokojeným zákazníkem. Stačí se objednat a my už se o vše postaráme.
                         Možnost školení Vašich pracovníků ZDARMA ???  U nás ANO !!!


Využijte našeho věrnostního programu. Díky tomuto programu můžete využívat celé řady našich služeb zcela ZDARMA. Věrnostní program je koncipován tak, aby každý odběratel chemických produktů naší společnosti měl co nejsnazší orientaci a zároveň minimální starosti s legislativou v ČR. Více informací naleznete v sekci "HYGIENA" v položce ceník služeb.